Våra tjänster

 • Elinstallationer
 • Vi utför alla förekommande elinstallationer åt företags- och privatsektorn
 • Service och Underhåll
 • Vi förstår vikten av snabb hjälp när er elanläggning inte fungerar som den ska. Vi försöker i möjligaste mån prioritera felsökning och service åt våra kunder.
 • Projektering och rådgivning
 • Vi hjälper våra kunder med projektering och rådgivningar av nya och befintliga elanläggningar.
 • Serviceavtal
 • Vi tecknar serviceavtal med våra kunder där vi delvis tar över ansvaret av er elanläggning. Vi utför servicebesök och åtgärdar eventuella brister.
 • Energisparåtgärder
 • Vi utför energisparåtgärder på er anläggning som tex översyn och optimering av ert elabbonemang, belysningsstyrningar med närvarodetektering och elvärmestyrningar mm.
 • Solcellsinstallationer
 • Vi säljer, projekterar och installerar solcellsanläggningar i både liten och stor skala för företag och privatpersoner.
 • Jordbruksfastigheter
 • Elinstallationer och underhåll av jordbruksfastigheter.
 • Vi utför EIO eltest
 • Vi går igenom ditt hem och tex hittar dolda elfel. Lämpligt vid köp/försäljning av fastigheter.
  AC EL AB, Tennvägen 10, 371 50 Karlskrona, info@acelab.se, 0708-49 24 43