Solcellsanläggningar

Vi säljer, projekterar och installerar solcellsanläggningar i både liten och stor skala för företag och privatpersoner.

Ekonomiskt stöd idag från staten är 35%. Idag betalar även de flesta elleverantörer för överskottselen från solcellsanläggningar, priserna varierar.

Solenergi är stort i ex Tyskland, i Sverige är idag mycket på gång. AC EL testar för närvarande en beläggning för solceller tillsammans med BTH, testerna blir färdigt under våren 2013. Produkten heter Sparklin sun och har flera fördelar: den ökar effekten, minskar värmen och är även ”självläkande”. Läs mer under Arnes blogg

AC-EL AB, Tennvägen 10, 371 50 Karlskrona, info@acelab.se, 0708-49 24 43