"Vi gör det lysande"

Vad utför vi för tjänster?

 

Elinstallationer

Vi utför alla förekommande elinstallationer åt företags- och privatsektorn

 

Service och Underhåll

Vi förstår vikten av snabb hjälp när er elanläggning inte fungerar som den ska. Vi försöker i möjligaste mån prioritera felsökning och service åt våra kunder.

 

Projektering och rådgivning

Vi hjälper våra kunder med projektering och rådgivningar av nya och befintliga elanläggningar.

 

Serviceavtal

Vi tecknar serviceavtal med våra kunder där vi delvis tar över ansvaret av er elanläggning. Vi utför servicebesök och åtgärdar eventuella brister.

 

Energisparåtgärder

Vi utför energisparåtgärder på er anläggning som tex översyn och optimering av ert elabbonemang, belysningsstyrningar med

närvarodetektering och elvärmestyrningar mm.

 

Solcellsinstallationer

Vi säljer, projekterar och installerar solcellsanläggningar i både liten och stor skala för företag och privatpersoner.

 

Jordbruksfastigheter

Elinstallationer och underhåll av jordbruksfastigheter.

 

Vi utför EIO eltest

Vi går igenom ditt hem och tex hittar dolda elfel. Lämpligt vid köp/försäljning av fastigheter.

PLUMBING

 

Consectetur adipisicing in elusmos tempor incididunt the labore dolore consequa the occaecas.

AC EL AB, Tennvägen 10, 371 50 Karlskrona, info@acelab.se, 0708-49 24 43