Detta har hänt:

1990 startades företaget AC EL av Arne och Clas. Förnamnens initialer fick bilda firmanamnet. Clas fortsatte till andra uppgifter medan Arne Nilsson sedan dess drivit firman.
Men AC kan även tolkas som förkortningen för växelström, Alternated Current, en minst lika bra uttolkning av företagsnamnet. Fritt fram för egen tolkning!
Firmanamnet ger också en extrabonus: vi hamnar alltid först i telefonkatalogen och andra listor... =)

Företaget har vuxit till att idag bestå av, förutom Arne, fem montörer och administrativ personal. Starten skedde i Spjutsbygd, norr om Karlskrona. Nästa anhalt blev lokaler i Rödeby och nu, sedan september 2012 finns vi i nybyggda lokaler på Tennvägen 10 i Torskors, Karlskrona.

AC EL AB, Tennvägen 10, 371 50 Karlskrona, info@acelab.se, 0708-49 24 43